O projekte

Sme neziskovou organizáciou, ktorej cieľom je podpora a rozvoj výroby na Slovensku s dôrazom na kvalitu, tradície a inovatívnosť. Zameriavame sa na podporu miestnych výrobcov a zvyšovanie povedomia o kvalitných slovenských produktoch v rámci krajiny aj medzinárodne. Veríme, že týmto spôsobom dokážeme prispieť k rozvoju miestneho hospodárstva a pomôcť tak nášmu Slovensku k lepšej prosperite. Ako nezisková organizácia sa zaväzujeme, že všetky finančné prostriedky poskytnuté našimi partnermi budú použité výhradne na podporu výroby video obsahu, propagácie partnera a projektu „Vyrobené na Slovensku“, ako ja na marketingovú podporu, a nebudú slúžiť na tvorbu zisku. Tento záväzok je pre nás kľúčový, pretože veríme, že by mala naša organizácia slúžiť v prospech celej spoločnosti a na podporu slovenského hospodárstva.

V našom financovaní budeme preto vždy transparentní a zodpovední.

Realizácia

1
Navštívime vašu firmu, výrobňu či dielničku a porozprávame sa, navnímame celý proces a následne ho nasnímame.
2
V štúdiu obsah zostriháme, doplníme komentármi, informačnou grafikou a vytvoríme 5-minútove video. To všetko v obrazovej, zvukovej a dramaturgickej kvalite „Discovery channel“ a relácie „How it’s made“.
3
Celý proces výroby a váš príbeh následne sprostredkujeme laickej aj odbornej verejnosti prostredníctvom našich komunikačných kanálov.

Produkty

Naším záujmom je snímať celé spektrum slovenských výrobcov, výrobkov, poskytovateľov služieb. Od potravín, cez priemysel, odevníctvo a obuvníctvo až po inovácie ako sú roboty, lietajúce autá. Venujeme sa veľkým producentom ako aj lokálnym výrobcom, farmárom. Na tú rozmanitosť a kvalitu upozorníme zobrazením výrobného procesu, prostredníctvom našich komunikačných kanálov.
VECI Z DOVOZU MÔŽU BYŤ SKVELÉ, NO SLOVENSKÉ PRODUKTY SÚ ČASTO EŠTE LEPŠIE!
A majú naopak čo ponúknuť zahraničiu...
Vyrobené na Slovensku - Veci z dovozu môžu byť skvelé, no slovenské produkty sú často ešte lepšie!

Sociálne siete

Vyrobené na Slovensku má svoje sociálne siete, kde zverejňujeme zaujímavosti, rozhovory, upútavky na obsah na portáli, behind the scenes z natáčania a odkazujeme na videoportál. Sociálne siete sú podporované kreditmi na propagáciu, pagelike kampaňami a súťažami.
Sledujte nás:
facebook profile link
linkedin profile link
instagram profile link

Mediálny priestor

Médiá sú skvelou príležitosťou ako šíriť talent, inovácie a neobyčajnosť ešte ďalej. Spoločne s našimi partnermi v médiách chceme šíriť príbehy a projekty, ktoré robia našu krajinu takou výnimočnou.

Televízna relácia

Raz týždenne sa v programovej štruktúre odvysiela televízna relácia Vyrobené na Slovensku, ktorá obsahuje vždy tri 5-minútové výrobné procesy. „How It's Made“ po Slovensky.

Rozhlasová relácia

Séria reportážnych pásiem o procesoch a zaujímavostiach z výroby každodenných vecí v éteri slovenských rádií.

Eventy

Staňte sa s nami súčasťou slovenskej tvorivej komunity aj prostredníctvom spoločných stretnutí na rôznych workshopoch či eventoch, kde sa môžeme spoločne podeliť o náš zápal pre slovenskú kvalitu.

Medzinárodné fóra a prezentácie

Projekt Vyrobené na Slovensku môžu využívať diplomati a štátne agentúry na propagáciu slovenských produktov zahraničí, pri rokovaniach, ekonomických fórach, eventoch.

Workshopy

Workshopy a akcie, účasť Vyrobené na Slovensku na rôznych verejných podujatiach ako Dobrý trh, Urban market spolu s partnermi projektu.

Networking

Rôzne možnosti spolupráce a príležitosti v rámci katalógu partnerov projektu a ich vzájomné prepájanie.

Eventy

Raz ročne sa koná event/konferencia pre všetkých partnerov projektu.